نمایش دادن همه 2 نتیجه

  • آجر ماشینی ده سوراخ

      آ7جر ماشینی ده سوراخ تمام مراحل توليد آجر ماشینی ده سوراخ در كارخانه توسط ماشين انجام می‌شود. ...

  • آجرده سوراخ

    آجر سفال ۱۰سوراخه چیست؟ یکی از انواع آجرها می باشد که دارای سطح مقطع ۱۸ تا ۱۰ سوراخ بوده ...