تماس با ما : 0613325225

عرضه  انواع آجرسفال تیغه ای زردوقرمز با ابعاد مختلف تولید وعرضه می گردد. که هریک از آنها کاربردی درقسمت های متفاوت ساختمان دارند که بعضی برای دیوارهای باربرساختمان به صورت مشابهه ودر بعضی جاها به صورت غیرباربر ومتفاوت کاربرد دارد .

دراینجاچند نمونه از انواع آجرسفال تیغه را نام می برم؟

آجر سفال تیغه ای ۸

آجرسفال تیغه ای ۱۰

آجرسفال تیغه ای ۱۴

آجرسفال تیغه ای ۱۵

آجرسفال تیغه ای ۱۶

آجرسفال تیغه ای ۲۰

آجرسفال تیغه ای از چه موادتشکیل شده است ؟آجرسفال تیغه ای چه کاربردی دارد؟ تفاوت آجرسفال تیغه ای درچیست؟

به طور کلی مواد اصلی آجر وتیغه ها از خاک رس وآب تشکیل می شود ودربعضی آجرها به نام آ چینجرلفتون قضیه فرق می کند که این چنین نیست .

دربالا انواع آجرسفال تیغه ای را برده شد که مختصری توضیحات در باره کاربرد هریک ارائه می شود

آجر سفال تیغه ۸ و ۱۰کاربرد آن بیشتر برای دیواریها داخلی ساختمان می باشد ونقش آن بیشترجدا کننده اتاق ها از یکدیگر می باشدکه تیغه ۸باابعاد ۲۰*۲۰*۸ و ۱۸*۱۸*۷ تولید می شود وتیغه ۱۰ با ابعاد ۱۰*۲۰*۲۰و ۱۸*۱۸*۹تولید میشودوبا رنگهای قرمز وزرد و به صورت ۴سوراخ و۳ سوراخه و ۶ سوراخه تولید وعرضه می گردد.

آجر سفال تیغه ۱۴ و۱۵ و۱۶و۲۰ کاربرد آن بیشتر برای دیوارها خارجی وبیرونی ساختمان می باشد وازهرچهارنمونه استفاده می شود وبه خاطراینکه عایق صوتی وحرارتی بیشتری نسبت به تیغه های ۸ و ۱۰ هستند ا ز آنها استفاده می شود.

ابعادتیغه های دیواری به شرح ذیل است :

 • آجرسفال تیغه ۱۴ ۲۰*۲۰*۱۴ و ۱۸*۱۸*۱۳٫۵
 • آجرسفال تیغه ۱۵ ۲۰*۲۰*۱۵ و ۱۸*۱۸*۱۴
 • آجرسفال تیغه ۱۶ ۲۰*۲۰*۱۶ و ۱۸*۱۸*۱۵
 • آجر سفال تیغه ۲۰ ۲۰*۲۰*۲۰ و ۲۰*۲۰*۴۰

که به صورت رنگ زرد وقرمز تولید می شود که این رنگ برمی گردد به خاکی که به عنوان مواداصلی که درتولید تیغه ها استفاده می شود.

تفاوت آجر سفال تیغه ای درچیست ؟

 • در رنگ
 • در ابعاد
 • درمیزان جذب آب
 • در وزن
 • استاندارد
 • ضریب استاندارد
 • دستگاهی بودن محصول یا آفتابی بودن محصول
 • شرایط پخت
 • مراحل تولید

درصورتیکه قصد خرید هریک ازمحصولات فوق راداریدبا ما تماس بگیرید

 

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جستجو در سایت


دسته بندی


آخرین مقالات


برچسب ها


آخرین پروژه ها


فروش سفال25*20*10
رنگ و بافت آجر های سفالی
نرخ جذب سفال
تفاوت آجر با سفال
سفال یا آجر | تفاوت آجر با سفال
انواع آجر و اهمیت آن در ساخت و ساز